PKK’lı Memurlar!

Terör örgütünün askeri alanda büyük zararlara uğratıldığı 1994-1999 yılları arasında dönemin MGK’sı, terörle sahada mücadelenin yanında idarî ve sosyal tedbirler kapsamında bazı adımlar atmıştı… Terörle mücadelenin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde, okul çağındaki çocuklar ve gençlerle sürekli etkileşim halinde olan eğitim ve öğretimle alakalı memur kadroları başta olmak üzere, sivil halkla sıkça ve zorunlu olarak etkileşim halindeki diğer ‘devlet görevlileri’ni tehdit algılaması kapsamında mercek altına alınmıştı.

O dönemki MGK, devlet memurlarının terör örgütüyle ilişkili olanlarını tespit etmek ve bu etkileşimden uzak tutmak için siyaset kurumuna ilginç bir tavsiye kararı sunmuştu: Terörle mücadelenin yoğun olarak yapıldığı illere yapılacak memur atamalarında, o illerde doğmuş ve büyümüş veya o illerde uzun süreli ikamet etmiş kişiler memur olarak atanmamalıydı… Yeni atamalar ve rotasyonlar stratejik coğrafi tercihlerle belirlenmeliydi… Böylelikle ‘yerel memur kadrosu’ ve bunun riskli sonuçlarının önüne geçilebilirdi.

Bu tavsiye kararı istikametinde olumlu ve başarılı adımlar atılmıştı... Fakat mevcut iktidar döneminde peş peşe işletilen açılım süreçleri ile nihayetinde devreye sokulan Çözüm Süreci’ni sevk ve daire edenlerin kötü ve aymaz yönetimleri neticesinde, kaşıkla alınanlar kepçeyle geri verildi!

Sayelerinde, artık terör ve teröristle mücadele dağda kırsalda değil, ‘meskûn mahal çatışmaları’ adı verilen dünyanın en kanlı savaş konsepti olan şehir savaşlarına evirilmiş vaziyette… Bölgedeki terör örgütüyle ilişkili memur kapasitesi ise, başlı başına bir milli güvenlik sorunu haline gelmiş durumda!

Gelinen aşamada, bugün meskûn mahal çatışması yapılan illerin ve diğer HDP ağırlıklı illerin memur kapasitesinde (bilhassa; öğretmen, doktor ve diğer sağlık görevlileri, Tapu ve Nüfus Müdürlükleri çalışanları ile din görevlileri) yerellik yüzdesi %78’in üzerindedir! Yani bölgedeki memur kapasitesinin %78’i, görev yaptıkları yerlerde doğmuş büyümüş veya uzun sürelerde oralarda ikamet etmiş kişilerden oluşmaktadır.

Bu illerde okul çağındaki çocuklar üzerinde yapılan bazı araştırmalarda, ayrılıkçı kürt hareketinin ideolojik ve politik mücadele eğitiminden tutun gelecek tasavvuruna kadar, birçok detayda terör örgütüyle ilişkili öğretmenlerin etkili oldukları ortaya konmuştur. Öte yandan; ‘sistem dışı’ kürtçe yaygınlığında, LYS-TEOG gibi merkezi sistemli imtihanlarda devreye sokulan ‘joker’ öğrenci uygulamalarında, yaygın kopya uygulamalarında ve öğrenciye yüksek not vererek ortalama yükseltme alanlarında, terör örgütüyle ilişkili öğretmenler ile öğrencileri arasında ciddi bir döngünün olduğu aynen varittir!

Diğer taraftan, şu anda Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE ) ve AFAD’ın sağlık personeli ve zırhlı ambulansları gibi araç gereçleri dışında meskûn mahal çatışması olan bölgelerde ve çevrelerinde çalışan kimse yok ki! Sağlık Bakanlığı’na bağlı batı illerinden gelen az sayıda personelin çoğu çeşitli gerekçelerle ve yöntemlerle bölgeyi terk etmiş durumda! Lakin bölgede terör örgütüyle ilişkili olan yerel sağlıkçı memur kadroları kasten görevlerini yapmıyorlar. Ama hepsi maaşlarını alıyorlar!

Hülasa,

Bölgedeki bu kötü idari işleyiş düzeltilmeden yapılan terörle mücadele, her konuda eksik kalır. İdari işleyişte yenilenme ve merkezileşme meselesi milli güvenlik bağlamında ele alınmalı ve acilen duruma vaz’iyed edilmelidir.

Öğretmenlerden sağlık personeline, nüfus ve tapu memurlarından imamlara kadar, sayıları yüz bini çokça aşan memur kapasitesi ciddi bir güvenlik soruşturmasına tabi tutulmalıdır. Terör örgütüyle ilişkileri sabit olanlar memuriyetten ihraç edilmeli ve haklarında yasal süreç işletilmelidir.Yerel olan ama terör örgütüyle ilişkili olmayanlar ise rotasyona tabi tutulmalı ve bölgeden uzaklaştırılmalıdır.

Bu ülke insanının çoğu işin ciddiyetini algılayamıyor ama ülkenin bir bölümü meskûn mahal çatışma alanı halini almıştır. Bu çatışmaların daha geniş bölgelere yayılma riski yüksektir. Bölgedeki idari kapasite bu denli terör örgütü ve türevleriyle etkileşim halindeyken; genelde bölgedeki PKKve türevleri kapasitesiyle mücadelede, özelde meskûn mahal çatışmalarında başarılı olunamaz!

0
0
0
s2smodern

TÜM ARŞİV

Değerli Ziyaretçi

18.02.2017

Yandaki TÜM ARŞİV Modulünden Eski Tarihli Yazılarımı Okuyabilirsiniz.