‘Dokunulmazlık Açılımı’ Şart Oldu!

Terörü amaca ulaşmak için araş olarak gören ve meşrulaştıran, mensubu bulunduğu parlamentonun hizmet ettiği devleti ve milleti tanımayan, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan, kan dökerek devlete ve millete cephe açanlara aleni destek veren ama cephe aldığı bu ülkenin her türlü imkânlarından da yararlanmayı mubah görenlerin bırakın yasama dokunulmazlığı zırhlarına sahip olmasına, TBMM’de olmalarına bile tahammülümüz yoktur!

Düşünebiliyor musunuz? 2013 yılı itibariyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM'ye gelen tezkerelerin sayısı 923’e ulaşmıştı! Bu dosyalardaki suç yelpazesi o kadar geniş ki; yolsuzluk ve sahtecilik iddialarından tutun, cinsel suçlardan cinayet şüpheliliğine kadar her çeşidi var! Bunların da terörle ve teröristle iş tutanlardan hiç farkı yok! Bunları da TBMM çatısı altında görmeye tahammülümüz yok.

Şurası bir gerçek: Mevcut dokunulmazlık yasası sürekli sorun üretiyor ve istismar ediliyor. “Dokunulmazlığın genişliğinin” siyasi yozlaşmayı körüklediğini, bu haseple yasaların üstünde veya dışında bir ayrıcalıklı zümre yarattığını ve hukuk devletinin temel bir ilkesi olan yasalar ve yargı önünde eşitlik uygulamasını anlamsız kıldığını düşünüyorum. Dokunulmazlığın hepten kaldırılması da yanlış... Aşağıda değineceğim ve ivedilikle yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşündüğüm birkaç istisnanın dışında yasama dokunulmazlığının elzem olduğunu düşünenlerdenim:

1-) Dokunulmazlık sadece milletvekilliği fonksiyonu ile ilgili alanlarda geçerli kılınmalıdır. Milletvekillerimizin günlük yaşayışlarında işledikleri suçları, koruma altına almayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Milletvekili dokunulmazlıklarının sadece “kürsü dokunulmazlığı” ile “TBMM performansı” ile sınırlı tutulmalıdır.

2-) Soruşturma aşamasında Milletvekili olan herkesten savcı ifade alabilmelidir; tabii kürsüde yapılan ve Meclis etkinliklerinden olan faaliyetler bu kapsamın tamamen dışında tutulmalıdır. Başbakan ve Bakanlar için de Yargıtay Başsavcısı’nın soruşturmayı, kürsü dokunulmazlığı kapsamına giren hususlar haricinde, sürdürebilmesi sağlanmalıdır.

Burada dikkat edilecek olan husus, yürütmenin emrinde olan kolluk kuvvetlerinin muhalefet Milletvekilini sindirmek, korkutmak ve tehdit etmek için kullanılmasının önüne geçilmesidir. Bu amaçla, cinayet, casusluk, yüz kızartıcı ve teröre destek olmak gibi suçlar dışında Milletvekilleri için tutuklama, zorla alıkoyma ve benzeri uygulamalar olmamalıdır. Ancak, adi suçlarda soruşturmanın yürütülmesi için ifade verme, soruşturmanın yürütülmesine ve adaletin görülmesine yardım Milletvekili için esas olmalıdır.

Hülasa,

Suçluyu koruyan bir zırh olması hasebiyle bizzat kendisi ‘dokunulmaz’ hâle gelen mevcut “dokunulmazlık” yasası, demokrasimizin en fazla istismar edilen alanı ve en bariz defosudur! Mevcut hâliyle tarihe kara mizah örneği olarak geçecektir! “Hiç olmazsa kalite ve büyük bir firmada iş başvurularında aranan şartların, millete vekil olmak isteyenlerde de aransın!” diyeceğim ama seviye ve ciddiyet o kadar düştü, ölçüler o denli kaçırıldı ki; mevcut statükonun elinde imkân olsa emekli milletvekillerine bile dokunulmazlık getirecekler!

Gerçi toplumun aynası ve tercihi bu tablo; lâyık olduğu yani… Belki de en doğrusu havanda su dövmeyi bırakıp ‘A’râf-155’ moduna girip tevekkül etmek..!0
0
0
s2smodern

TÜM ARŞİV

Değerli Ziyaretçi

18.02.2017

Yandaki TÜM ARŞİV Modulünden Eski Tarihli Yazılarımı Okuyabilirsiniz.